Rodzice mówią

W tym dziale publikujemy głosy Rodziców osób z autyzmem.

Większość tekstów publikowana jest anonimowo.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się swymi doświadczeniami, także w formie pisemnej i nadsyłania tekstów na nasz adres mailowy. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i publikowania fragmentów.