logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Aktualności

Niebieski Kwiecień

2 kwietnia - wraz z wieloma Państwami na całym świecie obchodzić będziemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD), będzie to już jedenasta rocznica ustanowienia dnia Wiedzy o Autyzmie, przez jej wysokość Mozah, żonę emira i byłego premiera Kataru Hamada ibn Chalifa as-Sani, (popartej przez Zgromadzenie ogólne ONZ rezolucją 18.12.2007 a opublikowaną 21.01.2008 roku.) Warto pamiętać, że dzień 2 kwietnia rozpoczyna miesiąc wiedzy o autyzmie.

Obchody 2 kwietnia mają na celu w największej mierze zwiększanie świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). To także czas w którym wszyscy mierzymy się ze stereotypami oraz szerzymy i upowszechniamy wiedzę na temat spektrum.

„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.”

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych,

2 kwietnia 2012

W chwili obecnej szacuje się, że średnio 1 na 100 urodzonych dzieci będzie miało lub ma diagnozę Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu (W Polsce mówi się o 1/68, w Południowej Afryce o 1/99). Pod hasłem „zaburzeń ze spektrum” Światowa Organizacja Zdrowia wymienia autyzm, Zespół Aspergera i dziecięce zaburzenie dezintegracyjne tzw. Zespół Hellera. Wszystkie powyższe charakteryzują następujące cechy wspólne: zaburzone zdolności do wzajemnego oddziaływania społeczno-komunikacyjnego i ograniczony, stereotypowy, powtarzalny repertuar zainteresowań i działań (WHO, 2013).

Rozbieżności między raportami z różnych stron świata są duże, co najczęściej wynika z dostępności diagnoz oraz świadomości na temat całościowych zaburzeń rozwoju w społeczeństwie. Warto także pamiętać, że badania na temat diagnozowalności zaburzeń ze spektrum przeprowadzane są w krajach bogatszych, więc aby obraz był dokładniejszy należałoby przeprowadzić także badania w krajach o niższym przychodzie. Jednakowoż jak podkreśla w swoim raporcie z 2013 roku WHO rozpoznawalność autyzmu na całym świecie wciąż wzrasta.

W ramach obchodów Dnia Świadomości Autyzmu organizowane są różne wydarzenia, między innymi podświetlane są na całym świecie kluczowe budowle w znanych miastach na kolor niebieski, który określony jest mianem koloru autyzmu. Akcję podświetlania rozpoczęła amerykańska fundacja działająca na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum - Autism Speaks. W ubiegłych latach niemalże 3000 najważniejszych budowli mieniło się na niebiesko, w niemalże 45 krajach na wszystkich sześciu kontynentach m.in. Parlament w Budapeszcie, Empire State Building czy Rokeffeler Plaza w Nowym Jorku, Opera w Sidney, Piramidy w Egipcie czy Pomnik Wielkiego Buddy w Kobe w Japonii. W tym dniu, zwyczajowo część osób także ubiera się na niebiesko lub żeby okazać solidarność z osobami ze spektrum lub podkreślić swój udział w dniu 2 kwietnia młodzi ludzie dodają na portalach społecznościowych różne, związane z obchodami Dnia „hasztagi”, np. #lightitupblue #autism #autismday # WorldAutismAwarenessDay #keepcalmandligtitupblue.

Warto także podkreślić, że oprócz obchodów dnia 2 kwietnia i okrzyknięcia kwietnia miesiącem autyzmu obchodzone są co najmniej dwa inne święta związane z osobami ze spektrum, mianowicie Autystyczny Dzień Dumy przypadający na dzień 18 czerwca oraz Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony zwyczajowo w pierwszym tygodniu grudnia.

Jak każda inicjatywa tak i Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie znalazł swoich licznych zwolenników ale także przeciwników, pośród których najczęściej spotykać można rodziców zadających pytania: Czy naprawdę aktywizm w mediach społecznościowych, dodawanie hasztagów bez zrozumienia problemu może komuś pomóc? Lub: Gdzie byli wszyscy Ci ludzie, którzy 2 kwietnia biorą udział w różnych wydarzeniach i happeningach, przez cały rok? Rodzice mówią, “Don’t light it up blue, do something. Make a difference.” [Nie zapalaj niebieskiego światła, zrób coś, co zmieni (obecny stan rzeczy)].

My zaś, całym sercem przyłączamy się do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu wszystkich zachęcając do poszerzania swojej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum oraz do okazywania akceptacji i szerzenia tolerancji w społeczeństwie względem wszystkich, a szczególnie tych, o których co roku mówi się na całym świecie dnia 2 kwietnia.


Zespół Effatha


Niebieski Kwiecień


Powrót