logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Aktualności

Zajęcia grupowe dla dzieci poniżej 10 r.ż.

Uprzejmie informujemy, że w ramach oferty odpłatnej rozpoczynamy rekrutację na grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci poniżej 10 roku życia.

Zajęcia będą odbywały się w cyklu rocznym. Miesięczny abonament za zajęcia grupowe wynosi 280zł.

O doborze uczestników grup decydują specjaliści Poradni po wcześniejszych spotkaniach kwalifikacyjnych. Ze względu na charakter terapii grupowej informujemy, że wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zaproszeniem do rekrutacji.

Koszt 2 spotkań kwalifikacyjnych wynosi 170 zł (2 x 85zł).


Zajęcia grupowe dla dzieci poniżej 10 r.ż.


Powrót