logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Zgłoszenie na grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy kwalifikacje na grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (od 10 roku życia) ze spektrum autyzmu.
Zajęcia będą odbywały się w cyklu rocznym lub dwuletnim w ramach kontraktu z NFZ.
Ilość miejsc ograniczona, o doborze uczestników grup decydują specjaliści Poradni po wcześniejszych spotkaniach kwalifikacyjnych.
Ze względu na charakter terapii grupowej informujemy, że wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zaproszeniem do procesu rekrutacji.


Formularz zgłoszenia do Kwalifikacji na grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

PESEL poprawny

Aktualny poziom funkcjonowania na terenie szkoły

Aktualny poziom funkcjonowania na terenie domu