logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Zgłoszenie Objęcia opieką konsultacyjną w Poradni

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem to placówka diagnostyczno-terapeutyczna specjalizująca się we wspomaganiu rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wspieraniu ich rodzin. Czas oczekiwania na diagnozę lub objęcie opieką Poradni wynosi ok. 12 miesięcy.

Podstawową formą wsparcia rodzin z dziećmi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu są konsultacje. Na podstawie decyzji zespołu konsultacyjnego pacjenci uczestniczą w cyklach zajęć terapeutycznych.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Istnieje również możliwość skorzystania z odpłatnej konsultacji dla rodzin. Prosimy o kontakt z rejestracją w sprawie terminów. Jeśli są Państwo zainteresowani odpłatnymi konsultacjami prosimy o zaznaczenie tego w rubryce „uwagi” w formularzu zgłoszeniowym

Wszystkie zgłoszenia do Poradni są weryfikowane przez lekarza specjalistę, który decyduje o formie pierwszego kontaktu pacjenta z Poradnią

Uwaga: Wypełnienie zgłoszenia zajmuje ok. 30 minut – pytamy w nim o ważne informacje, prosimy nie wypełniać go w pośpiechu:

Formularz zgłoszenia objęcia opieką konsultacyjną

PESEL poprawny

Adres zamieszkania

Ogólny stan zdrowia dziecka

Opis funkcjonowania dziecka w domu