logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Zgłoszenie na zajęcia lub konsultacje odpłatne

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem to placówka diagnostyczno-terapeutyczna specjalizująca się we wspomaganiu rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wspieraniu ich rodzin. Czas oczekiwania na diagnozę lub objęcie opieką Poradni wynosi ok. 12 miesięcy.

Podstawową formą wsparcia rodzin z dziećmi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu są konsultacje. Na podstawie decyzji zespołu konsultacyjnego pacjenci uczestniczą w cyklach zajęć terapeutycznych.

Koszty odpłatnych świadczeń dostępne są w cenniku. Cennik

Wszystkie zgłoszenia do Poradni są weryfikowane przez lekarza specjalistę, który decyduje o formie pierwszego kontaktu pacjenta z Poradnią

Uwaga: Wypełnienie zgłoszenia zajmuje ok. 30 minut – pytamy w nim o ważne informacje, prosimy nie wypełniać go w pośpiechu:

Formularz na zajęcia lub konsultacje odpłatne

PESEL poprawny

Adres zamieszkania