logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Zgłoszenie na szkolenia dla profesjonalistów

Adres:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Effatha Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szopkarzy 8, 31-228, zwana dalej Spółką,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Rejestracji terminów udzielenia świadczeń medycznych przez Spółkę i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • wysyłając dane za pomocą powyższych formularzy, akceptuje Pani/Pan te postanowienia.