logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Filia Oddziału Dziennego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Filia Oddziału Dziennego, działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” przy ul. Spadochroniarzy 1 w Krakowie, aktualnie obejmuje opieką 75 pacjentów.

Udzielamy specjalistycznych, zintegrowanych świadczeń medycznych.


Nad zdrowiem i rozwojem pacjentów czuwa wysoko wykwalifikowany zespół:

  • 4 lekarzy – specjalistow psychiatrii dzieci i młodzieży
  • 7 psychologów,
  • 5 fizjoterapeutów,
  • 2 logopedów
  • 8 pedagogów specjalnych
  • opieka pielęgniarska bez zmian 

Zespołem kieruje mgr Katarzyna Cichoń.

Każdy z pacjentów ma swojego psychologa prowadzącego, z którym spotyka się indywidualnie. Psychologowie są również odpowiedzialni za kontakt z wychowawcami oraz rodzicami. Na spotkaniach pacjenci i specjaliści pracują nad wzmacnianiem mocnych stron, a także nad rozwojem umiejętności, które nadal wymagają treningu. Nasi specjaliści tworzą również indywidualnie dopasowane programy terapeutyczne dla tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia fizjoterapeutycznego lub logopedycznego.

W czasie wakacji szkolnych Filia Oddziału pełni dyżur wakacyjny, oferując podopiecznym wycieczki i inne atrakcje. Nasi pacjenci zdobywają praktyczne umiejętności w kuchni dydaktycznej, gdzie z zakupionych półproduktów przygotowywane są smaczne posiłki. W czasie wycieczek na krakowski Rynek, do Ogrodu Doświadczeń, Muzeum Lotnictwa, do Zoo czy w inne ciekawie miejsca nasi podpowieczni rozwijają umiejętności komunikacyjne i kompetencje społeczne. 

Cały czas dbamy o nasz rozwój, a także o to, aby wsparcie pacjentów było jak najlepiej dostosowane od ich potrzeb.

Effatha Effatha