logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Struktura Ośrodka

W ramach Ośrodka dla Osób z Autyzmem „Effatha” funkcjonują

  • Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

  • Oddział Dzienny dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju oraz Gabinet Profilaktyki i Opieki Przedmedycznej

  • Filia Oddziału Dziennego dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju

Organem założycielskim jest „Effatha” Spółka z o.o.

Ośrodek działa na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W skład Zarządu Spółki wchodzą

Jolanta Otałęga
Jolanta Otałęga

Prezes Zarządu


psycholog, specjalność psychologia defektologiczna

Maria Marczyk
Maria Marczyk

Wiceprezes Zarządu


psycholog kliniczny, specjalista II stopnia, psychoterapeuta

Andrzej Wolski
Andrzej Wolski

Członek Zarządu


pedagog specjalny, specjalista III stopnia

O nas

Spółka Effatha powstała w 2001 roku jako podmiot medyczny, świadczący szeroki zakres wsparcia osobom ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom i otoczeniu. Effatha – Ośrodek dla Osób z Autyzmem tworzy zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów i fizjoterapeutów, którzy pracują w Poradni dla Dzieci z Autyzmem, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale i w Filii Odziału Dziennego. Zapewniamy kompleksową diagnozę i opiekę dzieciom i młodzieży z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

W swoim działaniu kierujemy się najlepszymi praktykami w zakresie diagnozy, leczenia i rehabilitacji, czerpiąc wiedzę i doświadczenia z wiodących ośrodków w tej dziedzinie.

Jednocześnie wnosimy własny potencjał poznawczy i praktyczny, wzbogacany w codziennej pracy przez prężny i profesjonalny zespół z dużym doświadczeniem zawodowym, na bieżąco superwizowanym.

Pracujemy zespołowo, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług i ich ciągłości w duchu poszanowania godności i wartości każdego z nas.

Osoby objęte naszymi oddziaływaniami staramy się przygotować do samodzielnego i
 godnego życia.

W swym działaniu odkrywamy i podkreślamy pozytywne strony każdej osoby, by pomóc jej odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Ważnym elementem naszej misji jest szerzenie wiedzy o autyzmie.

 

Historia

Nasza historia sięga 1992 roku.

Warto o tym wspomnieć, bo wiele osób nie wie, że „historyczna” już placówka przy ulicy Bałuckiego 6, nazwana wtedy w 1992 roku Ośrodkiem Terapeutyczno-Szkolnym dla Dzieci Autystycznych, „Zacisze 7”, „Szopkarzy 8” oraz dzisiejsza "Olszańska 5" to wciąż ta sama opowieść. Nie wie o tym wielu rodziców poszukujących terapii dla swoich dzieci, a także inne osoby zainteresowane współpracą z nami.

Jedno, co pozostało niezmienione do dziś, to część nazwy, czyli „OŚRODEK” , oraz nasza MISJA – misja zgłębiania tajemnic autyzmu i towarzyszenia Rodzicom w poszukiwaniu wspólnej drogi do poprawy życia społecznego ich dzieci – małych, średnich i w końcu dorosłych córek i synów.

Poza tym zmieniało się wszystko: nasze siedziby (bo potrzebne były coraz większe lokale), nazwy (bo nastąpiły różne reformy: powstanie Kas Chorych i NFZ itd.), zmieniał się zespół i
 wreszcie zmieniło się pojmowanie istoty autyzmu. Powstawały i powstają nowe klasyfikacje zaburzeń rozwojowych, wśród których autyzm dziecięcy znalazł miejsce w grupie całościowych zaburzeń rozwoju określonych znakiem F84.0 w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 10.

Bardzo znacząco zmieniła się nasza wiedza o autyzmie – teraz mówimy o autystycznym spektrum zaburzeń (w literaturze ASD), o wiele więcej wiemy o neurologicznych mechanizmach tego zaburzenia, o tzw. plastyczności mózgu, o konieczności podejmowania wczesnej kompleksowej terapii.

Nadal nie wiemy do końca, jakie są przyczyny autyzmu, czym on jest w istocie i jak go skutecznie leczyć.

Wiemy natomiast jak, z pomocą Rodziców, pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym z tym zaburzeniem, jak sobie radzić, jak się porozumiewać w społecznej „dżungli”, jaką jest dla nich świat doznań i kontaktów społecznych.

Effatha Effatha