logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem NFZ

Jak pracujemy

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem to placówka diagnostyczno-terapeutyczna specjalizująca się we wspomaganiu rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wspieraniu ich rodzin. Celem oddziaływań terapeutycznych jest, zgodnie z podejściem rozwojowym, stymulowanie rozwoju dziecka w celu uruchomienia naturalnych mechanizmów rozwojowych oraz kompensowanie istniejących deficytów. Pracę terapeutyczną w Poradni cechuje indywidualizacja programu terapii.

Czas oczekiwania na diagnozę lub objęcie opieką Poradni wynosi ok. 10 miesięcy. Wszystkie zgłoszenia do Poradni są weryfikowane przez lekarza specjalistę, który decyduje o formie pierwszego kontaktu pacjenta z Poradnią.

Diagnoza

W Poradni diagnozę przeprowadza zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog i pedagog (doświadczeni diagności i terapeuci osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu). Diagnoza jest przeprowadzana na podstawie kryteriów ICD-10. Procedura diagnostyczna obejmuje wywiad i obserwację dziecka. Zespół stawia diagnozę również w oparciu o informacje pochodzące od osób pracujących z dzieckiem, nagrań oraz wyników dodatkowych badań. Do diagnozy wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Możliwa jest również diagnoza odpłatna.

Nie prowadzimy diagnoz na indywidualnych konsultacjach lekarskich ani na konsultacjach dla rodzin.

Konsultacje

Po uzyskaniu diagnozy rodziny dzieci z autyzmem mogą być objęte opieką w formie regularnych spotkań konsultacyjnych.

Konsultacje są podstawową formą wsparcia rodzin z dziećmi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na podstawie decyzji zespołu konsultacyjnego pacjenci uczestniczą w cyklach zajęć terapeutycznych.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Istnieje również możliwość skorzystania z odpłatnej konsultacji dla rodzin. Prosimy o kontakt z rejestracją w sprawie terminów. Jeśli są Państwo zainteresowani odpłatnymi konsultacjami prosimy o zaznaczenie tego w rubryce „uwagi” w formularzu zgłoszeniowym.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o przygotowaniu do diagnozy i wypełnienie właściwego formularza zgłoszenia.

Uwaga: Wypełnienie zgłoszenia zajmuje ok. 30 minut. Pytamy w nim o ważne informacje, prosimy nie wypełniać go w pośpiechu.

Od Poradni oczekuję: