logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

20 kwietnia 2015 roku przy ulicy Zacisze 7 (II piętro) rozpoczęła działalność Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, świadcząca usługi odpłatne. Obecnie usługi świadczone są na ul. Olszańskiej 5.

W ślad za oczekiwaniami pacjentów i ich rodzin poszerzamy naszą ofertę.

Zespół specjalistów służy fachową pomocą i interwencją także tym pacjentom, u których została wykluczona diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera.

Nowa oferta świadczeń obejmuje wysokospecjalistyczną pomoc medyczną i terapeutyczną w zakresie:

  • terapii rodzin i małżeństw
  • psychoterapii indywidualnej
  • konsultacji lekarzy psychiatrów, także w zakresie zaburzeń zachowania i emocji
  • poradnictwa wychowawczego
  • zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem lub pedagogiem
  • konsultacji logopedycznych i neurologopedycznych
  • terapii w zakresie integracji sensorycznej.

Oferta będzie rozszerzana w miarę potrzeb zgłaszanych przez rodziny.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży mieści się na ulicy Olszańskiej 5 w Krakowie.

Informujemy także, że opłaty za zaświadczenia pobierane są przed wizytą.

Informacje i rejestracja – telefonicznie lub osobiście:
ul. Olszańska 5, I piętro w pawilonie C
tel.: 12 357 40 51