logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Staże

Zapraszamy absolwentów psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedii oraz studentów ostatnich lat tych kierunków na staż do naszego Ośrodka. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce staż dla psychologów, pedagogów i logopedów.