logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Współpraca

Effatha Ośrodek dla Osób z Autyzmem współpracuje z licznymi instytucjami i ośrodkami w Krakowie, organizując wraz z nimi znaczące projekty na rzecz osób z autyzmem. 

Urząd Miasta Krakowa – Biuro ds. Ochrony Zdrowia

● Dzielnica II Grzegórzki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”

Kino Mikro

Od roku 2011 Effatha we współpracy ze Stowarzyszeniem Zacisze i Kinem Mikro organizuje Przegląd Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA”

Fundacja Wspólnota Nadziei

Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego CM UJ

W październiku 2015 roku podpisano umowę z Collegium Medicum UJ dotycząca organizacji zajęć praktycznych dla studentów Wydziału Lekarskiego.

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ

W listopadzie 2015 roku Effatha Ośrodek dla Osób z Autymem rozpoczął współpracę z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu badawczego poświęconego specyfice funkcjonowania dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Celem badań jest porównanie różnic w codziennym funkcjonowaniu i aktywności lokomotorycznej dzieci z diagnozą problemów rozwojowych z dziećmi bez takich zaburzeń. Projekt jest oparty na pracy zespołu wysoko wyspecjalizowanych osób mających szerokie doswiadczenie naukowe oraz kliniczne, pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Marka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Effatha posiada certyfikat  uprawniający do prowadzenia modułowego stażu w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii dzieci i młodzieży. CMKP to uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie, prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie.