logo

Ośrodek
dla Osób
z Autyzmem

Rejestracja do poradni, informacje
telefon: (12) 357 40 51

Andrzej Wolski Andrzej Wolski Pedagog

Andrzej Wolski

Jest pedagogiem specjalnym, uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego oraz trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo. Ukończył pedagogikę specjalną ze specjalnością rewalidacja upośledzonych umysłowo na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i Studia Podyplomowe w zakresie „Szkolnej Psychologii Defektologicznej – Wychowanie i usprawnianie dzieci z dysfunkcjami mózgowymi” na Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Diagnoza i terapia dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami” na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Był współzałożycielem Punktu Konsultacyjnego KTA o/Kraków przy Ośrodku Terapeutyczno-Szkolnym dla Dzieci Autystycznych. Obecnie jest nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w Krakowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.

Jest autorem ponad 50 publikacji z zakresu autyzmu i pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wygłosił ponad 40 referatów na konferencjach naukowych. W Poradni prowadzi diagnozy i szkolenia dla rodziców. Zawodowo szczególnie interesuje się diagnozą małych dzieci oraz wsparciem osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji.

Ważniejsze kursy i szkolenia:

  • CMPP-P MEN: „Program aktywności: świadomość ciała, dotyk i komunikacja”
  • „Wczesna pomoc rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym”,
  • „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” ;
  • NPDN Synapsis – „Specyficzne zaburzenia relacji, porozumiewania się i zachowania w autyzmie. Porównanie z innymi rodzajami niepełnosprawności”.

Powrót