Kontakt

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
(diagnoza i terapia)

ul. Zacisze 7
31-156 Kraków

tel/fax (12) 357 40 51
e-mail: poradnia@autyzm.krakow.pl


Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem
ul. Szopkarzy 8
31-228 Kraków

tel/fax (12) 415 7088
e-mail: sekretariat@autyzm.krakow.pl

 


NIP: 679 26 64 953

REGON: 357951658

nr konta: 57 1910 1048 4005 8982 1121 0001

KRS: Nr 0000141816
Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia
Wysokość kapitału zakładowego:
50.000 PLZ

 

Zgłoszenie dziecka do Poradni

Zgłoszenie na szkolenie – profesjonaliści