Poradnia zdrowia psychicznego
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

20 kwietnia 2015 roku przy ulicy Zacisze 7 rozpoczęła działalność Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, świadcząca usługi odpłatne. Obecnie usługi świadczone są w nowej siedzibie na ul. Olszańskiej 5.