Poradnia dla dzieci z autyzmem
Poradnia dla dzieci z autyzmem

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem to placówka diagnostyczno-terapeutyczna specjalizująca się we wspomaganiu rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wspieraniu ich rodzin. Celem oddziaływań terapeutycznych jest, zgodnie z podejściem rozwojowym, stymulowanie rozwoju dziecka w celu uruchomienia naturalnych mechanizmów rozwojowych oraz kompensowanie istniejących deficytów. Pracę terapeutyczną w Poradni cechuje indywidualizacja programu terapii.